Personal tools

Views

Dissertation (Bulgarian)

geschrieben von am

Според едно твърдение на ЮНО има 900 милиона хора на планетата без достъп на питейна вода.Един често задаван въпрос е :“ Това не е ли срещу човешките права да имат достатъчен достъп до чиста питейна вода?“Отговорът е:“Да.“ По-добър въпрос би бил:Как може да се установи това нарушаване на човешките права?“Има няколко начина за систематично реализиране на подобренията.

Важен принос за това е направен в дипломната работа на Кауфман Екерхарт Крах(Проф.Д-р и учен в катедрата по иновации и управление на компетенциите от университетския професор д-р Густав Бергман) като част от неговата дисертация във факултет 3 в университета в Сиегон.Там той е открил един продукт за третирането на водата в затворен иновационен процес,който станал благоприятно решение.

Г-н Крах показал в неговата дисертация ,че системите за оцеляване са най-сигурни ,когато са представени чрез традиционните затворени иновационни стратегии.Новите решения също се нуждаят да бъдат изследвани.Една нова посока към потребителските нужди трябва да бъде следващият път.Традиционните начини като масовото производство главно на единични артикули не са постоянни както всяка нужда на потребителите може да бъде различна.Един нов начин може да приключи по-бързо отколкото да се свърже с персоналните нужди на всички потребители.

В предмета на неговото изследване г-н Крах е избрал интер-дисциплинарново вместо интернационалното сближаване.Неговите проучвания минават от Стокхолм,Швеция до Обединените арабски емирства до неговите основи,базирани на университета в Сиегон.Основно той прави проучвания в един продължителен тест за добиване на питейна вода от налична ,но нечиста вода.В допълнение на техническите страни проучванията на г-н Крах включват и интернационален компетентен екип. Сътрудничеството и на Прос и Конс беше подчертано докато те често се срещат в отворени развиващи се процеси impotenzastop.it.Отворената иновация не е известна само като бързо и компетентно управление ,то може да бъде кратки развиващи се процеси.Има много проблеми,които се нуждаят от голям брой на координация,кооперация и компетенция на участниците така,че иновационния процес може да бъде направен успешно.

Включвайки в проучванията за пречистването на необработените води чрез соларна енергия са проучванията за минерализирането на дистилираната вода така,че да стане питейна вода.

Тези стъпки и някои решения бяха описани от катедрата по химия (факултет 4)приизследванията.Също така там имало едно откритие за съпротивлението на вятъра и влиянието на слънцето върху дестилацията.Г-н Крах бил ко-наблюдател на контакта на човека със студентите относно тезите на Бехерол.Резултатите били представени на официалното откриване на FLEX Science Forum заедно с Dr. Jur. Johann Peter Schäfer и Johannes Remmeр,министър на околната среда и опазването на природата,агрокултурите и опазването на консуматорите от щата в Северна Вестфалия и други професори от различни дисциплини, така добре,както иобществеността.

контакт:

Universität Siegen
Fakultät III: Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht
Lehrstuhl für Innovations- und Kompetenzmanagement
Universitätsprofessor Dr. Gustav Bergmann
Diplom-Kaufmann Eckehard Krah
Raum: H-E 017
Hölderlinstraße 3
57076 Siegen
Germany
Telefon: +49 (0) 160 6695903
E-Mail: eke@ekrah.com/start

Different Languages:


Kommentare geschlossen.